Glas

Glas is in deze moderne tijd niet meer weg te denken. Ramen, glazen, verpakkingen, elektronica. Bijna overal waar je kijkt is er wel glas. De eerste sporen van door mens gemaakt glas zijn te vinden in Egypte waar men rond 3500 voor christus glas gebruikte op aardewerk. Het echte glasblazen ontstond pas in de eerste eeuw voor christus in Syrië, en de techniek werd later door de romeinen over heel Europa verspreid.
Glasscherven

Types

Kwartsglas is de meest bekende vorm van glas. De kwarts, die meestal gewonnen is uit zand. Kwartsglas is over het algemeen moeilijker te bewerken, en dus ook wat duurder. Hierdoor wordt kwartsglas alleen toegepast in de industrie en wetenschap. Zo zijn de ramen van het ISS gemaakt van kwartsglas.

Voor commercieel glas wordt er bij de productie calciumcarbonaat en natriumcarbonaat toegevoegd waardoor het glas makkelijker te bewerken word. Dit commercieel glas kan worden onderverdeeld in de volgende vormen:

  • Vlakglas: Ramen, spiegels, draden.
  • Verpakkingsglas / holglas: Flessen, drinkglazen, gloeilampen en etc.
  • Technisch glas: Glasvezel, glaswol.
Glasblaasmachine in een fabriek

Productie

Geblazen glas

Een glasblazer laat een bol van glas voorverwarmen aan een riet, en blaast in vervolgens in dit riet waardoor er een bel in het glas wordt geblazen. Met de hulp van klemmen en vormen wordt het glas in de juiste vorm getrokken en geduwd. Deze doordat deze methode het makkelijkst en snelst is wordt ook deze ook gebruikt door machines in glasfabrieken.
Traditioneel glasblazen

Getrokken glas

Een oude techniek waar men vroeger ramen mee maakten. Hierbij wordt een staaf door een bad van gesmolten glas gehaald en omhoog gehaald. Het stroperige glas blijft aan de stang hangen en daarna verkoelt. Hiermee kon men relatief snel een plat stuk glas maken. Het glas is onevenredig, en geeft een vertekend beeld. Daarom wordt deze techniek tegenwoordig niet meer veel toegepast.
Oud raamkozijn met getrokken glas

Floatglas

Men giet het glas op een bad van gesmolten tin. Omdat het glas lichter is dan dit blijft het drijven. Gesmolten tin is perfect plat, en daardoor wordt de onderkant van het glas zelf ook perfect glad. 90% van al het glas wordt tegenwoordig op deze manier gemaakt.
Productie floatglas

Recycling

Glas gaat direct van de glasbak van de gemeente naar een glasrecyclingbedrijf. Hier wordt het glas gesorteerd. Als men niet goed het glas sorteert kan dit problemen opleveren in het eindproduct, zoals zwakke plekken in de nieuwe producten. Een serie aan machines en roosters verwijderen enige vervuiling, zoals papier en etensresten, uit het glas. Daarna haalt men met de hand nog de overgebleven afval tussen het glas uit. Daarna wordt het glas nog een keer door een serie aan machines gezeefd en gereinigd. als het glas zo schoon mogelijk is wordt het naar een glasfabriek gebracht die het glas smelt. Het glas wordt daarna weer overnieuw gevormd in nieuwe producten.
Glasscherven

Kunst

Het oudste werkt van glas ooit gevonden dateert uit 1300 voor christus. Het stuk was gevonden op de borst van Pharaoh Tutankhamun. De glazen stukken van het borststuk is gemaakt met de vroege technieken die we nu gebruiken voor glas in lood. Van de 7e tot en met de 16e eeuw was glas in lood zeer populair als een kunstvorm in europa, en werd vooral gebruikt voor religieuze doeleinden. In de vroege 19e eeuw gingen kunstenaars terug naar de roots van van de glaskunst. Met oude romeinse technieken werden nieuwe producten gemaakt. Deze beweging wordt ook wel Art Nouveau genoemd.
tiffany-531992_1280

Video's

Glasblazen

Het mysterie van glas

Hoe word glas gerecycled?

Rijksmuseum glastentoonstelling